Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

Extracció d'acords amb l'Anotador de Música de CLAM

Title Extracció d'acords amb l'Anotador de Música de CLAM
Publication Type Conference Paper
Year of Publication 2006
Authors Garcia, D. , Arumí P. , & Amatriain X.
Abstract Aquest article presenta una eina que hem desenvolupat al Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta d'una eina extensible d'extracció i edició d'informació de la música anomenada CLAM Music Annotator La darrera versió incorpora un extractor d'acords que amplia l'interés de l'eina més enllà de l'ús científic pel que estava pensat. Aquest extractor d'acords pot ser molt útil per als músics i aficionats que fins ara havien de treure els acords de les cançons d'oïda amb prova i error. L'article explica els principis de funcionament del programa i com es pot adaptar a diferents escenaris. També s'explica el cas concret de l'extracció d'acords, es fa una discussió tècnica del disseny, tecnologies emprades i lliçons apresses i, finalment, es comenta quin sera el camí probable que pendrà l'eina en el futur.
preprint/postprint document files/publications/fitxer