Testfarm, una eina per millorar el desenvolupament del programari lliure

TitleTestfarm, una eina per millorar el desenvolupament del programari lliure
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2006
AuthorsArumí, P., Sordo M., Garcia D., & Amatriain X.
AbstractEn aquest article presentem una nova eina anomenada testfarm que permet automatitzar les tasques de construcció i testeig de programari i monitorizar el seu estat (per exemple apunt per release, falla un test, no compila un programa...). Expliquem les seves funcionalitats contrastant-les amb eines similars i posem de relleu la seva utilitat en diferents escenaris d'ús. A continuació exposem les decisions de disseny més rellevants i la metodologia àgil que s'ha seguit per portar a terme el seu desenvolupament. Per finalitzar, posem testfarm dins el context del desenvolupament de programari lliure, tot intentant respondre com aquesta eina (i altres similars) pot ajudar a millorar-ne el procés.
preprint/postprint documentfiles/publications/fitxer
intranet