El Programari Lliure a la Educació Guia per a la seva Justificació i Implementació

TitleEl Programari Lliure a la Educació Guia per a la seva Justificació i Implementació
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2004
AuthorsAmatriain, X.
AbstractEn aquest article donem un visió global dels avantatges filosòfics i pràctics del Programari Lliure en un context general i més específicament en un entorn educatiu i universitari. A més es proposa un model d'adopció de Programari Lliure progressiu amb viabilitat pràctica. L'autor espera que el contingut d'aquest document pugui servir de guia per aquells que en un entorn acadèmic es vegin en la situació d'haver de defensar la idoneïtat d'adoptar el Programari Lliure de forma generalitzada.
preprint/postprint documentfiles/publications/IIIJPLUPC-xamat.pdf
intranet