Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

CLAM, Una llibreria lliure per Audio i Música

Title CLAM, Una llibreria lliure per Audio i Música
Publication Type Conference Paper
Year of Publication 2003
Authors Arumí, P. , Garcia D. , & Amatriain X.
Abstract CLAM és un framework lliure i orientat a objectes en C++ que ofereix als desenvolupadors solucions de disseny i un conjunt de components reusables per construir aplicacions musicals i d'audio i per la recerca en l'àmbit del processat del senyal. Algunes d'aquestes eines, també lliures, ja s'han desenvolupat per part de l'MTG. La metodologia de desenvolupament de CLAM assegura la seva qualitat. Degut, sobretot, a la incorporació de CLAM a diverses distribucions de GNU/Linux està facilitant l'aparició d'eines multimèdia de tecnologia avançada en entorns lliures.

CLAM website

preprint/postprint document files/publications/jsl03-clam.pdf