CLAM, Una llibreria lliure per Audio i Música

TitleCLAM, Una llibreria lliure per Audio i Música
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2003
AuthorsArumí, P., Garcia D., & Amatriain X.
AbstractCLAM és un framework lliure i orientat a objectes en C++ que ofereix als desenvolupadors solucions de disseny i un conjunt de components reusables per construir aplicacions musicals i d'audio i per la recerca en l'àmbit del processat del senyal. Algunes d'aquestes eines, també lliures, ja s'han desenvolupat per part de l'MTG. La metodologia de desenvolupament de CLAM assegura la seva qualitat. Degut, sobretot, a la incorporació de CLAM a diverses distribucions de GNU/Linux està facilitant l'aparició d'eines multimèdia de tecnologia avançada en entorns lliures.

CLAM website

preprint/postprint documentfiles/publications/jsl03-clam.pdf
intranet