Descriure els sons un marc conceptual per al desenvolupament d'aplicacions de processament del contingut sonor

TitleDescriure els sons un marc conceptual per al desenvolupament d'aplicacions de processament del contingut sonor
Publication TypeMaster Thesis
Year of Publication1999
AuthorsHerrera, P.
Abstract
intranet