Model d'Expressivitat per un Sintetitzador de Veu Cantada

TitleModel d'Expressivitat per un Sintetitzador de Veu Cantada
Publication TypeMaster Thesis
Year of Publication2001
AuthorsCelma, Ò.
AbstractL'objectiu principal del sintetitzador per a veu cantada, Daisy, és assolir una bona qualitat i intel·ligibilitat en el procés de síntesi de la veu, això significa, idealment, que no es pugui distingir entre un cantant humà i el sintetitzador, quan interpreten una melodia. Aquest objectiu es pot assolir, en part, estudiant el procés de síntesi de la veu cantada i obtenir un model de síntesi acurat que ho modeli. Per altra banda, però, si no es fa una anàlisi musical del què ha de cantar el sintetitzador i se li dóna certa expressivitat musical, és clar que el resultat auditiu serà "pobre" en l'aspecte musical. En aquest sentit es fonamenta l'objectiu principal del projecte; el projecte ha d'obtenir un model d'expressivitat musical per al sintetitzador Daisy. Principalment, es tracta de generar un fragment musical considerat expressiu a partir d'un llistat de notes i uns paràmetres estructurals o funcionals, usant tots els recursos disponibles de la veu (com a instrument musical). El fragment musical resultant és el que posteriorment serà processat pel sintetitzador Daisy.
intranet