Desenvolupament d'un entorn per a l'anàlisi, transformaciò i síntesi de sons usant la llibreria CLAM

TitleDesenvolupament d'un entorn per a l'anàlisi, transformaciò i síntesi de sons usant la llibreria CLAM
Publication TypeMaster Thesis
Year of Publication2003
AuthorsMora, A.
preprint/postprint documentfiles/publications/pfc03-amora.pdf
intranet