Tecnologies digitals and Creació musical en viu / El reactable

TitleTecnologies digitals and Creació musical en viu / El reactable
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsJordà, S.
Book TitleFora de l’Equilibri
CityBarcelona
PublisherKrTU, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura and Mijans de Comunicació
intranet